w

Nieuwe huisstijl in 10 stappen

Nieuwe huisstijl nodig? Een huisstijl is net een jas. Jarenlang heb je er plezier van, maar op een gegeven moment past het niet meer. Omdat je zelf anders bent, omdat de wereld om je heen verandert of omdat je zin hebt aan iets nieuws. De vraag is dan: wat doe je?

Als je als zorgorganisatie kiest voor een nieuwe huisstijl, kies je voor vernieuwing van de visuele identiteit. Die visuele identiteit bepaalt voor een belangrijk deel het imago bij de buitenwereld. Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe huisstijl vraagt dan ook om een doordachte aanpak en een duidelijke strategie. Deze 10 stappen geven richting aan de huisstijlverandering in de zorg.

1. Bepaal de impact van de nieuwe huisstijl

Inventariseer welke huisstijldragers er zijn: van website en correspondentie tot brochures, van autobelettering tot koffiekopjes en gadgets. Van advertenties tot vlaggen en social media. Vaak zijn er veel meer huisstijldragers dan je denkt: zelfs op suikerzakjes vind je soms het logo van je zorgorganisatie.

2. Stel de randvoorwaarden

Maak een keuze voor het aanpassen van de huisstijl of een totaal nieuwe huisstijl en stel de randvoorwaarden vast. Welke huisstijlelementen wil je behouden? Op welke dragers moet het passen?

3. Kies een ontwerpbureau voor de nieuwe huisstijl

Ga je in zee met het bureau dat je organisatie goed kent? Of is dit het moment om te veranderen van vormgever? Als je wilt veranderen heb je twee keuzes:

  • een pitch: hierbij vraag je maximaal drie bureaus om een voorstel te maken o.b.v. een heldere briefing. Dit is een relatief dure en tijdrovende optie.
  • een goed alternatief is om een aantal bureaus uit te nodigen van wie het werk je aanspreekt. Je ontdekt dan tijdens het gesprek met wie je de beste klik hebt en waar je het meeste vertrouwen in stelt.

4. Droom

Analyseer met een groep mensen de positieve en negatieve elementen van de huidige huisstijl en droom via creatieve werkvormen over de vernieuwing. Visualiseer en laat het gevoel spreken.

5. Reserveer budget voor de nieuwe huisstijl

Zonder budget kom je nergens. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor de nieuwe huisstijl en bedenk dat niet alles tegelijk hoeft.

6. Stel een team samen

Betrek bij het proces van huisstijlverandering vooral ook mensen buiten de afdeling communicatie. Zo krijg je draagvlak en benut je ieders kwaliteiten in de verschillende processtappen.

7. Kies een scenario

Hoe implementeer je de nieuwe huisstijl? Kies één van deze drie scenario’s:

  • Big bang – in één dag alle huisstijldragers omzetten naar de nieuwe stijl. Dit heeft de grootste impact op de visuele uitstraling, maar vraagt erg veel qua planning en budget.
  • 20/80 – de vraag is: welke 20% van de huisstijldragers bepalen 80% van de zichtbaarheid van je zorgorganisatie? Hiermee focus je op de belangrijkste dragers die de meeste impact sorteren. De overige 80% volgen later.
  • Geleidelijke invoering – hierbij voer je de nieuwe huisstijl in op basis van natuurlijke vervangmomenten. Dit is budgettair het meest aantrekkelijk, maar het nadeel is dat de herkenbaarheid van de nieuwe huisstijl trager verloopt.

8. Bepaal de timing voor de introductie van de nieuwe huisstijl

Wat is een natuurlijk moment om de nieuwe huisstijl te introduceren bij interne en externe doelgroepen? Dat kan een jubileum, een verhuizing of de opening van een nieuw pand zijn. Heb je geen natuurlijk moment? Verzin een list en ontwikkel een aansprekende campagne.

9. Stel een praktische werkwijze vast

Leg vast wie verantwoordelijk is voor welke onderdelen van de huisstijlverandering, wie het initiatief neemt, wie akkoord geeft op de voorstellen en wie beslist over de budgetten. Kies een werkbare vorm voor rapportages en maak een haalbare planning.

10. Communiceer, communiceer en communiceer

Een nieuwe huisstijl kan mensen verbinden en enthousiast maken voor de organisatie. Het kan ook leiden tot weerstand, vooral op het gebied van kosten. Via voortdurende communicatie creëer je draagvlak en betrokkenheid. Communicatie is dan ook de sleutel tot een succesvolle huisstijlverandering. Zeker in de zorg!

 

  • Zwany Huiting werkt als senior communicatieadviseur en storyteller voor de zorg. Zij blogt over haar werk en leven en schrijft korte boekrecensies.