w

Een stukje schrijven? Zo doe je dat!

Wil je een stukje schrijven voor een online nieuwsbrief, projectplan of website? Met deze tips gaat het lukken!

Het WIEB-model

Besef dat iedereen kan schrijven! Het is een kwestie van gewoon beginnen: ga zitten en schrijf – zonder je pen van papier te halen – wat je wilt vertellen. Lukt het niet meteen? Hanteer dan het WIEB-model. WIEB staat voor: Wat Ik Eigenlijk Bedoel. Focus op WIEB en zet in enkele zinnen neer waar het om gaat. Schaven en mooi maken, komt later.

Begin met de 5 w’s

Wil je in het kort weergeven waar je tekst over gaat? Beschrijf dan in de eerste alinea de 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom/hoe. Een stukje schrijven als pers- of nieuwsberichten? Begin dan altijd met de 5 w’s.

Schrijf actief

Waarom leest de ene tekst vlot en de andere moeizaam? Dat heeft te maken met de actieve vorm. Die bereik je door in de onvoltooid tegenwoordige tijd te schrijven. Dus: de man leest een boek i.p.v. de man zou het boek gelezen moeten hebben. Bij de actieve stijl vermijd je woorden als ‘moeten, zullen, worden’. Die maken je tekst passief.

Formuleer positief

Vaak zien lezers de woorden ‘niet’ en ‘geen’ over het hoofd, waardoor de boodschap precies andersom overkomt dan is bedoeld. Je lost dit op door positief te formuleren. Vervang bijvoorbeeld: ‘wij komen niet bij u thuis’ door ‘u kunt ons op de locatie bezoeken’.

Wissel zinslengte af

Lange zinnen zijn vaak moeilijk om te lezen. Maar allemaal korte zinnen achter elkaar leest ook niet prettig. Wil je een stukje schrijven? Wissel dan korte zinnen af met iets langere zinnen.

Vermijd hulpwerkwoorden

Overbodige hulpwerkwoorden maken je tekst langdradig en moeilijker te lezen. Laat werkwoorden als zullen, kunnen, willen en gaan daarom zo veel mogelijk weg. Vermijd bijvoorbeeld: ‘wij zullen uw vraag beantwoorden’ en schrijf: ‘wij beantwoorden uw vraag’.

Maak het persoonlijk

Probeer je in je taalgebruik direct en persoonlijk te zijn. Vermijd clichés zoals ‘hopende u hiermee van dienst te zijn geweest’ en vervang dit bijvoorbeeld door: ‘Ik hoop dat ik u hiermee heb geholpen’.

Maak pakkende koppen

Als je je stukje hebt geschreven, wil je er nog een pakkende kop boven. Want dat nodigt uit om te lezen. Pakkende koppen zijn kort, concreet en kernachtig en dekken de lading. Ze zijn actief geschreven zonder punten of leestekens.

  • Zwany Huiting werkt als senior communicatieadviseur en storyteller voor de zorg. Zij blogt over haar werk en leven en schrijft korte boekrecensies.