Zwany schrijft het verhaal

Voor mij is storytelling: levensechte verhalen inzetten om een boodschap over te brengen, drijfveren te begrijpen en betekenis te geven aan het leven. 

Het verhaal maken

Storytelling in de zorg doen we samen: met bestuurders, adviseurs, medewerkers of cliënten. In creatieve workshops en individuele gesprekken zoek ik naar de onderstroom, de verbinding en de drijfveren. Zo krijgen verhalen vorm.

Vormen van storytelling 

CORPORATE STORY

Een CORPORATE STORY is een krachtig middel om je visie via storytelling te delen. Het is een authentiek verhaal dat betekenis geeft aan je organisatie.

ERVARINGSVERHALEN

Als storyteller maak ik ERVARINGSVERHALEN die dialoog op gang brengen en ruimte bieden voor ontmoeting. Er ontstaat herkenning: in het verhaal van de ander zie je jezelf.

PERSONA’S 

PERSONA’S zijn fictieve verhalen waarmee we potentiële cliënten en medewerkers een menselijk gezicht geven. Deze vorm van storytelling zorgt voor herkenbaarheid en betrokkenheid.

TOEKOMSTVERHALEN 

Met TOEKOMSTVERHALEN  help ik je een abstracte toekomstvisie concreet te maken. Een vorm van storytelling die laat zien wat dit in de praktijk betekent voor mensen en organisaties.

PORTRETTEN 

Het is mijn passie als storyteller om in een open gesprek mensen hun verhaal te laten vertellen.  Zo ontstaat een waardevol PORTRET voor de persoon zelf en zijn of haar omgeving.

METAFOREN 

Een METAFOOR is een verhaal met een boodschap. Ik schrijf verhalen waardoor mensen anders naar een vraagstuk of situatie kijken. Verhalen die veranderingsprocessen in de zorg ondersteunen.

Het vervolg

Verhalen willen gehoord, gelezen en gedeeld worden. Storytelling gebeurt in dialogen, op bijeenkomsten, maar ook in publicaties online en offline. Als storyteller en communicatieregisseur begeleid ik dit proces.

 Ik geloof in de kracht van verhalen. Verhalen vormen voor mij de ziel van communicatie tussen mensen. Kijk voor voorbeelden op mijn site storytellingindezorg.nl