Coevorden

Gezondheidscentrum De Veltstroom

Door taal te geven aan de droom van artsen en medisch specialisten leg ik de basis voor de communicatie van het gezondheiscentrum en werk dit uit tot een visuele identiteit.

De Veltstroom is een nieuw gezondheidscentrum in Coevorden waar huisartsen, medisch specialisten, apothekers en paramedici samenwerken aan een gezonde regio.

Begeleiden en adviseren

Alles begint met een gezamenlijk verhaal. Voor de artsen en medisch specialisten in het gezondheiscentrum is dit duidelijk: zij willen de gezondheid in de regio verbeteren zodat inwoners langer leven en meer kwaliteit van leven ervaren. Het is mooi om dit proces te begeleiden, er taal aan te geven en te adviseren over de communicatie.

Verbinden

Samen eten is de beste manier om mensen met elkaar te verbinden. Zo is ooit de basis gelegd voor het gezondheidscentrum en zo doen we dat ook tijdens de voorbereiding. Via dialogen, presentaties en kijkavonden ontmoeten mensen elkaar in een informele setting. Daarbij geeft één van de medewerkers de naam aan het gezondheidscentrum.

Creëren

Vanuit het gezamenlijke verhaal ontwikkelen we een passende huisstijl waar medewerkers blij mee zijn. Deze huisstijl werken we uit tot een website, belettering van het pand en een breed pakket aan communicatiemiddelen.

Communiceren met de inwoners

Een nieuw gezondheidscentrum openen is mooi, maar hoe zorg je ervoor dat alle inwoners van de regio Coevorden weten dat zij voor huisartsen en poliklinische zorg naar de Veltstroom moeten? Daarvoor maken we een aansprekende off- en online publiekscampagne via o.a. citydisplays, huis-aan-huis kaarten, social media, spandoeken, advertenties en artikelen in lokale media.

De belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van een een gezonde regio is wel dat we als dokters onderdeel zijn van de gemeenschap. Dat we samen met de inwoners kijken wat er nodig is om te komen tot een gezondere samenleving. Daarvoor is verbinding nodig.
Jan Willem Ek, huisarts