Corporate story SilverRade “Alles draait om aandacht”

Corporate story SilverRade “Alles draait om aandacht”

Jarenlang was het duidelijk: kwetsbare ouderen en chronisch zieken woonden in verzorgings- en verpleeghuizen. Wij als artsen en behandelaren werkten in deze huizen samen met de bewoners aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Er was een goede balans tussen hun zorgvraag en ons zorgaanbod

Het zorglandschap verandert

Langzamerhand veranderde het zorglandschap. Verzorgingshuizen verdwenen, ouderen bleven langer thuis wonen. We zagen veel veerkracht bij ouderen, maar ook een toenemende zorgvraag, overbelaste mantelzorgers en een gebrek aan overzicht door versnippering van de zorg.

Oplossingen voor complexe zorgvragen

We spraken met betrokken huisartsen en sociale wijkteams en hoorden van hun moeite oplossingen te vinden voor de complexe zorgvragen van hun cliënten. En we vroegen ons af: wat kunnen wij in deze nieuwe situatie betekenen voor ouderen, voor hun naasten en voor mantelzorgers?

Drive om samen te werken aan gezondheid

In onze zoektocht vonden we collega’s bij zorgorganisaties in de regio. We herkenden bij elkaar onze betrokkenheid bij ouderen, de passie voor ons vak en de drive om samen te werken aan gezondheid en een comfortabel leven. Een leven waarin ouderen zelf de touwtjes in handen hebben en hun mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen benutten. En we besloten samen een stap te zetten en ons opnieuw te organiseren.

Deskundig antwoord

Nu is SilverRade een feit. Een netwerkorganisatie met meer dan honderd behandelaren: van bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten tot maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Samen willen wij deskundig antwoord geven op gezondheidsvragen van ouderen in Midden Nederland. Dat doen wij door te onderzoeken, te adviseren, te behandelen en te begeleiden.