Groningen

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN)

Voor het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) regisseer ik de communicatie voor de eerste en tweedelijnszorg in drie noordelijke provincies tijdens COVID-19 fase 3.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland coördineert voor COVID-19 fase 3 de samenwerking tussen alle zorgorganisaties en de veiligheidsregio’s in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het zwarte scenario

Het is februari 2021 en het risico op het zwarte scenario komt dichterbij: een situatie waarbij de IC’s overstromen en er onvoldoende zorg beschikbaar is. Het ministerie van VWS geeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de opdracht om de scenario’s voor Covid-19 fase 3 uit te werken in concrete actieplannen. Het LNAZ legt deze opdracht neer in de regio’s.

Verbinding leggen

Op dat moment belt de teamleider van het AZNN mij met de vraag of ik beschikbaar ben voor het communicatiedeel van deze opdracht. Ik ga aan de slag en leg verbindingen met communicatieadviseurs van de zorginstellingen en de veiligheidsregio’s, met communicatieprofessionals van de landelijke organisaties en met de adviseurs binnen het team van AZNN. Samen met een werkgroep en twee collega’s stellen we communicatieplannen op, werken scenario’s uit, ontwikkelen middelen en communiceren met alle betrokkenen in de regio.

Toekomstgericht

Na twee maanden zijn we in de regio klaar voor het zwarte scenario. Gelukkig neemt dan het aantal besmettingen af en ontvangt iedereen de COVID-zorg die nodig is. We zijn blij dat het risico is afgewend en beseffen dat we met al onze inspanning een stevige basis hebben gelegd waar we op terug kunnen vallen bij een grote regionale calamiteit.

 

Zwany is bij de voorbereiding van code zwart in Noord Nederland de spil in de communicatie: ze heeft een scherp oog voor de scope van een opdracht, is zeer pro-actief en komt lekker snel tot de kern. Fijn voor een bestuurder om met zo iemand te mogen samenwerken, juist in zulke moeilijke omstandigheden.
Paul van der Wijk, voorzitter Raad van Bestuur Wilhelminaziekenhuis