Groningen

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN)

Voor het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) regisseer ik de communicatie voor de drie noordelijke provincies tijdens COVID-19 fase 3. Daarnaast analyseer ik de communicatie van het AZNN.

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland coördineert voor COVID-19 fase 3 de samenwerking tussen alle zorgorganisaties en de veiligheidsregio’s in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Het zwarte scenario

Het is februari 2021 en het risico op het zwarte scenario komt dichterbij: een situatie waarbij de IC’s overstromen en er onvoldoende zorg beschikbaar is. Het ministerie van VWS geeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de opdracht om de scenario’s voor Covid-19 fase 3 uit te werken in concrete actieplannen. Het LNAZ legt deze opdracht neer in de regio’s.

Verbinding leggen

Op dat moment belt de teamleider van het AZNN mij met de vraag of ik beschikbaar ben voor het communicatiedeel van deze opdracht. Ik ga aan de slag en leg verbindingen met communicatieadviseurs van de zorginstellingen en de veiligheidsregio’s, met communicatieprofessionals van de landelijke organisaties en met de adviseurs binnen het team van AZNN. Samen met een werkgroep en twee collega’s stellen we communicatieplannen op, werken scenario’s uit, ontwikkelen middelen en communiceren met alle betrokkenen in de regio.

Toekomstgericht

Na twee maanden zijn we in de regio klaar voor het zwarte scenario. Gelukkig neemt dan het aantal besmettingen af en ontvangt iedereen de COVID-zorg die nodig is. We zijn blij dat het risico is afgewend en beseffen dat we met al onze inspanning een stevige basis hebben gelegd waar we op terug kunnen vallen bij een grote regionale calamiteit.

Analyse van de communicatie

Dan is er ook nog de vraag naar een analyse van de communicatie van AZNN. Iedereen die nieuw binnenkomt in een organisatie weet hoe je je de eerste tijd kunt verwonderen over de gang van zaken. Deze verwondering heb ik gebruikt om een analyse te maken van de in- en externe communicatie van AZNN. Daarnaast heb ik de globale aanpak geschetst voor het verandertraject dat nodig is om de communicatie te verbeteren.

Zwany is bij de voorbereiding van code zwart in Noord Nederland de spil in de communicatie: ze heeft een scherp oog voor de scope van een opdracht, is zeer pro-actief en komt lekker snel tot de kern. Fijn voor een bestuurder om met zo iemand te mogen samenwerken, juist in zulke moeilijke omstandigheden.
Paul van der Wijk, voorzitter Raad van Bestuur Wilhelminaziekenhuis