DEN HAAG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Jarenlang werk ik met veel plezier voor opdrachtgevers in de zorg. Omdat ik graag eens vanuit een ander perspectief naar de zorg wil kijken, ga ik op zoek naar een interimklus bij de Rijksoverheid.

De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid (JenV) zijn opdrachtgever voor het programma Wet verplichte ggz (Wvggz). Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) is onderdeel van dit programma en monitort de uitvoering van de Wvggz en optimaliseert de uitvoerbaarheid van de wet.

Speelveld

In de zorg is het speelveld soms complex, maar over het algemeen wel duidelijk. Bij het Rijk ligt dat toch even anders. De ketenpartners – variërend van de Nederlandse GGZ, het Openbaar Ministerie tot de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rechtspraak – zijn onze opdrachtgevers. Tegelijkertijd zijn we onderdeel van het programmabureau Wvggz waarvan de ministeries van VWS en JenV opdrachtgever zijn. Afstemmen is dus het sleutelwoord. Het is een understatement te melden dat het tempo anders is dan ik gewend ben in de zorg.

Cultuur

Ook de cultuur is anders. Als ik organisatiecultuur benader vanuit de waardenmatrix van Hans Versnel zie ik dat de zorg voornamelijk groen is: gezamenlijke idealen, groepsgevoel en een sterke sociale drive. Die drive vind ik ook terug bij het KCT, maar dan is het blauw gekleurd. Blauw is een ordeningsdrive met de wens om te structureren en heel zorgvuldig te werken. Mijn eigen voorkeurskleuren zijn geel en oranje en staan voor creativiteit en daadkracht. De uitdaging in het team is om mijn kwaliteiten in te zetten in een blauwe omgeving van juristen en data-analisten.

Rol

Ik heb nauwelijks overheidservaring en dat maakt het een uitdaging om bij het ministerie te gaan werken. Het Rijk eist voor de meeste interimklussen minimaal 3 – 5 jaar overheidservaring. Eerlijk gezegd verbaast deze eis mij: of ik nu een interim-communicatieklus doe in een zorginstelling, bij een brancheorganisatie, een kenniscentrum of de Rijksoverheid: overal lopen de hazen anders en overal is het zaak om me snel de materie eigen te maken en verbindingen te leggen. En laat dat me nu op het lijf geschreven staan!

Werkzaamheden

Wat doe ik nu voor het KCT? Ik leg de basis voor de communicatie met de ketenpartners, leg verbindingen in het speelveld en adviseer het team en het management over de inzet van communicatie. Het grote verschil met mijn werkzaamheden in de zorg zit in de niche waarin we opereren. Geen grote bouwprojecten of verandertrajecten, maar het optimaliseren van de informatie aan betrokkenen. En die betrokkenen zijn de mensen die gedwongen zorg ontvangen vanwege psychiatrische problematiek. Zo draag ik uiteindelijk toch weer bij aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare mensen.

Zwany is een prettig persoon om mee te werken. Zij is zeer betrokken bij zowel de mensen als de inhoud van het programma Wet verplichte ggz. Ze denkt mee met het team, regisseert de communicatie en werkt heel secuur. Met haar inzet heeft ze een stevige basis gelegd voor de communicatie met de professionals in de keten.
Miranda Steenvoorden, hoofd programmabureau Wvggz